icon recherche
Forum / Allgemeines

Youtube zu Lëtzebuerg  

Profilbild von
Spill Kater
3 Nachrichten

Offline

vor 10 Monaten   

Hallo wei den titel schon seht geht et em youtube ech machen Let‘s Plays op Lëtzebuergesch,en bereich den nach ziemlech fresch as zu Lëtzebuerg an doweinst wolt ech mol judderen herzlech anlueden wann en loscht huet bis eran lussen ze kommen op mein Youtube Kanal hei den link  https://www.youtube.com/channel/UCqwEjsicKaST8HkB4RPJmuw


0 nützlich Abstimmung
Profilbild von
siesels
59 Nachrichten

Offline

vor 10 Monaten   

Nee merci


0 nützlich Abstimmung
Profilbild von
Spill Kater
3 Nachrichten

Offline

vor 10 Monaten   

Gudde moien monsieur daer musst aerch net ungesprach fillen😉 dessen beitrach as fir judderen scheinen dach nach🙂


0 nützlich Abstimmung
Profilbild von
Spill Kater
3 Nachrichten

Offline

vor 10 Monaten   
Veröffentlicht von: Spill Kater

Gudde moien daer musst aerch net ungesprach fillen😉 dessen beitrach as fir judderen scheinen dach nach🙂

 


0 nützlich Abstimmung